+48 618 780 341

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I PRAWA AUTORSKIE

Reprezentowaliśmy naszych klientów przed Urzędem Patentowym RP w postępowaniach dotyczących rejestracji znaków towarowych, patentów, wynalazków, wzorów użytkowych.

Występowaliśmy także w wielu sprawach dotyczących ochrony praw zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP.

Pomagamy także w negocjowaniu i zawieraniu umów licencyjnych.

Kancelaria Radcy Prawnego
Grzegorza Czerwińskiego
Spółka Komandytowa


ul. Gnieźnieńska 69
61-015 Poznań

tel. (48/61) 8 780 341, 8 780 981
tel.kom. +48 515188755 / 502691481
adres email: unilex@man.poznan.pl