+48 618 780 341

KULTURA I OŚWIATA

Do grona naszych klientów zaliczają się także jednostki kultury i oświaty.

Są to w szczególności szkoły państwowe oraz społeczne, a także domy kultury, biblioteki oraz teatr.

Podmiotom tym służymy pomocą w zakresie ich bieżącej działalności związanej z organizowanymi przez nie przedsięwzięciami oraz zmianami w zakresie ich funkcjonowania, takimi jak przekształcenia.

Ponadto, zajmujemy się sprawami pracowniczymi związanymi z realizacją postanowień Karty Nauczyciela oraz emeryturami nauczycielskimi.

Kancelaria Radcy Prawnego
Grzegorza Czerwińskiego
Spółka Komandytowa


ul. Gnieźnieńska 69
61-015 Poznań

tel. (48/61) 8 780 341, 8 780 981
tel.kom. +48 515188755 / 502691481
adres email: unilex@man.poznan.pl