+48 618 780 341

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

W naszej działalności staramy się pomagać podmiotom słabszym (osobom fizycznym, konsumentom) w ochronie ich praw, gdy są one naruszane przez wielkie korporacje.

Występujemy w imieniu konsumentów w sprawach przed sądami, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

Pomagamy także przedsiębiorcom, których prawa zostały naruszone przez inne podmioty prowadzące nieuczciwą działalność konkurencyjną.

Kancelaria Radcy Prawnego
Grzegorza Czerwińskiego
Spółka Komandytowa


ul. Gnieźnieńska 69
61-015 Poznań

tel. (48/61) 8 780 341, 8 780 981
tel.kom. +48 515188755 / 502691481
adres email: unilex@man.poznan.pl