Kompleksowa obsługa podstawą sukcesu

OBSŁUGA PRAWNA

Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego

Prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych

Rejestracje spółek prawa handlowego

Obsługa procesów restrukturyzacji

Zamówienia publiczne

Prawo własności przemysłowej, prawa autorskie i dobra osobiste

Wsparcie nadzoru właścicielskiego

Połączenia i podziały podmiotów gospodarczych

WIĘCEJ

OBSŁUGA FINANSOWA

Optymalizacja finansowania działalności operacyjnej

Analizy szans, ryzyk i zagrożeń dla biznesu

Opracowywanie oceny i korekty efektywności projektów inwestycyjnych

Obsługa fuzji i przejęć biznesowych

Doradztwo transakcyjne – wykup i lewarowanie

Wyceny przedsiębiorstw

Bieżące doradztwo i konsultacje

Ceny transferowe – identyfikacja, analizy i dokumentacje

WIĘCEJ

O NAS

Biuro Ekspertyz Ekonomicznych UNILEX s.c.

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Czerwińskiego. Sp. k.

BEE UNILEX s.c. oraz Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Czerwińskiego. Sp. k., działając na polskim rynku od ponad 20 lat, prowadzi kompleksową obsługę przedsięwzięć biznesowych i samorządowych.

Tym co nas wyróżnia, jest właśnie koncepcyjne i wszechstronne rozwiązywanie problemów ekonomiczno – finansowych i prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzn wspólnych dla ekonomii i podatków oraz rozwiązań formalnoprawnych.

Nasze długoletnie doświadczenie wskazuje bowiem, że jest to właśnie obszar, w którym najtrudniej uzyskać optymalizację rozwiązań satysfakcjonujących klientów.

Dzięki analizie konkretnego zagadnienia zarówno pod kątem prawnym jak i ekonomicznym, potrafimy stworzyć najbardziej racjonalne rozwiązania i wdrażać je w praktyce.

Korzystając z naszych usług, zapewnicie sobie Państwo efektywność działań, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyk prawnych, finansowych i podatkowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą obu podmiotów.

ZESPÓŁ

 • Grzegorz Czerwiński

  wspólnik – radca prawny

  Grzegorz Czerwiński

  Wspólnik, radca prawny, w 1987 roku ukończył kierunek Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 1994 roku wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.
  Po zakończeniu studiów prawniczych pracował między innymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. W toku swojej kariery wprowadził na polski rynek wiele zagranicznych przedsiębiorstw, które z sukcesem funkcjonują do dziś. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie zamówień publicznych oraz prawie własności przemysłowej. W czasie wolnym uwielbia jeździć na rowerze.

 • Dariusz Noweta

  wspólnik – dyrektor

  Dariusz Noweta

  Wspólnik, dyrektor, w 1990 roku ukończył Akademię Ekonomiczną (Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu a w 1993 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo.
  Wykładał między innymi na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Akademii Rolniczej (Uniwersytet Przyrodniczy) przedmioty z zakresu ekonomii i finansów. Ponadto, pracował jako Starszy Menadżer Inwestycyjny (z ramienia polskiego partnera) dla firmy zarządzającej Konsorcjum „PROGRESS” S.A., która zarządzała IV Narodowym Funduszem Inwestycyjnym. Specjalizuje się w wycenach przedsiębiorstw, doradztwie transakcyjnym, optymalizacji finansowania przedsiębiorstw. Szczególne zainteresowania zawodowe obejmują problematykę związaną z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw i grup kapitałowych, planowanie strategiczne, sterowanie produkcją i opracowywanie analiz finansowych. Jego hobby jest gra w tenisa i narciarstwo.

 • Aleksandra Lorent – Kowalik

  radca prawny

  Aleksandra Lorent – Kowalik

  Radca prawny, w 2006 roku ukończyła kierunek Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 2011 roku wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców (w tym spółek prawa handlowego z kapitałem zagranicznym).
  Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie pracy, prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności jednostek samorządu terytorialnego, prawie wodociągowym i kanalizacyjnym oraz zarządzaniu zasobem lokalowym jednostek samorządu terytorialnego. Biegle włada językiem angielskim (uzyskała powszechnie respektowany certyfikat TOLES Advanced, w zakresie znajomości prawniczego języka angielskiego). w lokalnej telewizji WTK prowadzi program „Masz prawo”. Prywatnie lubi kryminały, jazz i kulturę włoską.

 • Joanna Koralewska – Szyszka

  radca prawny

  Joanna Koralewska – Szyszka

  Radca prawny, w roku 2006 ukończyła kierunek Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 2011 roku wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.
  Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w tym prawie budowlanym i gospodarce nieruchomościami, prawie oświatowym, prawie zamówień publicznych i prawie pracy, a także szeroko pojętym doradztwie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskała powszechnie respektowany certyfikat ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung) w zakresie znajomości języka niemieckiego. w wolnych chwilach lubi spędzać czas z rodziną, przy dobrej książce lub fotografując przyrodę.

 • Dorota Poczta (LL.M)

  radca prawny

  Dorota Poczta (LL.M)

  Radca prawny. W roku 2003 ukończyła kierunek prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiowała na Uniwersytecie im. Christiana Albrechta w Kilonii, w ramach programu Erasmus. w 2004 ukończyła studia podyplomowe na tym uniwersytecie, uzyskując tytuł LL.M. Stypendystka rocznego programu Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) „Wirtschaftsrecht für ausländische Juristen” (2004 – 2005). W 2015 roku wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.
  W pracy zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami, prawa stowarzyszeń i prawa transportowego. Posługuje się biegle językiem niemieckim. Zna język angielski na poziomie średniozaawansowanym. Jej hobby to czytanie książek i sport.

 • Katarzyna Hensler

  radca prawny

  Katarzyna Hensler

  Radca prawny, w roku 2010 ukończyła kierunek Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 roku wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i spadkowym, prawie spółek handlowych oraz prawie bankowym. Posługuje się językiem angielskim. Interesuje się podróżami i sportem.

 • Marta Sawicka

  radca prawny

  Marta Sawicka

  Radca prawny, w roku 2006 ukończyła kierunek Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 2011 roku wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i spadkowym, prawie stowarzyszeń oraz zarządzaniu zasobem lokalowym jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskała powszechnie respektowany certyfikat TOLES, w zakresie znajomości prawniczego języka angielskiego. Interesuje się kreatywnym gotowaniem.

 • Łukasz Noweta

  aplikant radcowski

  Łukasz Noweta

  Aplikant radcowski, w 2016 roku ukończył kierunek Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.
  Zajmuje się prawem ochrony konsumentów, prawem cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem transakcji handlowych i dochodzenia należności w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, obsługą podmiotów samorządowych oraz prawem spółek handlowych. W wolnym czasie gra w tenisa oraz podróżuje.

 • Katarzyna Nowak

  asystent prawny

  Katarzyna Nowak

  Asystent prawny, w 2011 ukończyła kierunek Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się prawem administracyjnym, prawem zamówień publicznych, prawem rodzinnym i prawem karnym. Interesuje się kryminalistyką, kreatywnym gotowaniem, piłką nożną oraz spędzaniem czasu z rodziną.

 • Adrianna Zimna

  asystent prawny

  Adrianna Zimna

  Asystent prawny,  studentka III roku prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka kierunku prawno-ekonomicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Temat jej pracy dyplomowej stanowiły prawne i ekonomiczne aspekty przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Aktualnie seminarzystka w Katedrze Prawa Karnego UAM.
  Interesuje się także prawem cywilnym, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
  Jej pasją są podróże, festiwale muzyczne i dobre kino.  w wolnym czasie aktywnie działa na rzecz ochrony zwierząt.

 • Krzysztof Maciejewski

  dr nauk ekonomicznych
  analityk finansowy

  dr Krzysztof Maciejewski

  Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1988 roku do 1990 roku asystent na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od 1990 roku asystent na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od maja 1999 roku doktor nauk ekonomicznych.
  Specjalizuje się opracowywaniem innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie rozwoju i budżetowania inwestycji oraz opracowywaniem analiz ekonomiczno – finansowych, zarówno dla podmiotów samorządowych jak i korporacyjnych.

 • Wiesława Eszer

  asystent ds. finansowych

  Wiesława Eszer

  Asystent do spraw finansowych, studiowała na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zajmuje się rozliczeniami finansowymi oraz sprawami kadrowymi. Lubi uprawiać sport – w szczególności aerobik, jeździć na rowerze i wędrować po górach.

Dane kontaktowe :
 • Grzegorz Czerwiński

  wspólnik
  radca prawny

  tel: +48 611 711 811
  g.cz@unilex.pl

  Grzegorz Czerwiński
  wspólnik – radca prawny

  Dariusz Noweta

  wspólnik – dyrektor
  tel: +48 618 780 341
  unilex@man.poznan.pl

  Dariusz Noweta
  wspólnik – dyrektor

  Agnieszka

  Aleksandra Lorent – Kowalik

  radca prawny
  tel: +48 611 711 811
  biuro@unilex.pl

  Aleksandra Lorent – Kowalik
  radca prawny

  Joanna Koralewska-Szyszka

  radca prawny
  tel: +48 611 711 811
  biuro@unilex.pl

  Joanna Koralewska-Szyszka
  radca prawny
 • Dorota Poczta (LL.M)

  radca prawny
  tel: +48 618 780 341
  unilex@man.poznan.pl

  Dorota Poczta (LL.M)
  radca prawny

  Katarzyna Hensler

  radca prawny
  tel: +48 611 711 811
  katarzyna.hensler@unilex.pl

  Katarzyna Hensler
  radca prawny

  Marta Sawicka

  radca prawny
  tel: +48 611 711 811
  biuro@unilex.pl

  Marta Sawicka
  radca prawny

  Łukasz Noweta

  aplikant radcowski
  tel: +48 611 711 811
  biuro@unilex.pl

  Łukasz Noweta
  aplikant radcowski
 • Agnieszka

  Katarzyna Nowak

  asystent prawny
  tel: +48 611 711 811
  biuro@unilex.pl

  Katarzyna Nowak
  asystent prawny

  Adrianna Zimna

  asystent prawny
  tel: +48 611 711 811
  biuro@unilex.pl

  Adrianna Zimna
  asystent prawny

  dr Krzysztof Maciejewski

  analityk finansowy
  tel: +48 618 780 341
  unilex@man.poznan.pl

  Krzysztof Maciejewski
  dr n. ekonomicznych

  Wiesława Eszer

  asystent ds. finansowych
  tel: +48 611 711 811
  klaudia@unilex.pl

  Wiesława Eszer
  asystent ds. finansowych

Partnerzy

Dane teleadresowe:
ul. Gnieźnieńska 69
61-015 Poznań
tel.(+48) 618 780 341 / 618 780 981
faks +48 618 780 309
kom. (+48) 515 188 755
unilex@man.poznan.pl
godziny otwarcia: od pon do pt: 8-16