+48 618 780 341

SAMORZĄD

Specjalizujemy się zarówno w obsłudze samych jednostek samorządu terytorialnego jak i komunalnych osób prawnych.

Nasi prawnicy wspierają podmioty publiczne między innymi w zakresie bieżącej działalności urzędów i udzielania informacji publicznej.

Ponadto, współpracujemy ze spółkami komunalnymi w zakresie budownictwa społecznego, prawa lokalowego, gospodarki nieruchomościami, gospodarki odpadami i ochrony środowiska, budowy dróg, prawa wodno – kanalizacyjnego, usług komunalnych w zakresie prowadzenia cmentarzy, targowisk, opieki zdrowotnej i zarządzania Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, a także ochrony praw zwierząt.

Kancelaria Radcy Prawnego
Grzegorza Czerwińskiego
Spółka Komandytowa


ul. Gnieźnieńska 69
61-015 Poznań

tel. (48/61) 8 780 341, 8 780 981
tel.kom. +48 515188755 / 502691481
adres email: unilex@man.poznan.pl