+48 618 780 341

SAMORZĄD I SPÓŁKI KOMUNALNE

Pomimo postępującej unifikacji w zakresie prowadzenia aktywności gospodarczej oraz samorządowej, w dalszym ciągu występuje istotna specyfika związana zarówno z celami jak i metodami działania Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz powołanymi przez nie samodzielnymi podmiotami kapitałowymi (spółkami prawa handlowego).

W swojej ofercie proponujemy obu stronom ustalenie wspólnego języka komunikacji opartego o identyfikację celów z uwzględnieniem różnych metod ich osiągania.

Jesteśmy firmą, która realizuje te cele, poprzez rekomendowane z poziomu struktur Unii Europejskiej oraz polskiego Ministerstwa Rozwoju, analizę stanu, opracowanie metodyki i wyznaczanie tzw. rekompensaty dla Usług Realizowanych w Ogólnym Interesie Gospodarczym, i to zarówno dla jednostek posiadających status „podmiotu wewnętrznego” jak również przy uwzględnieniu trybów konkurencyjnych.

Biuro Ekspertyz Ekonomicznych
UNILEX®
Spółka Cywilna


61-015 Poznań
ul. Gnieźnieńska 69

tel. +48 618780341 / 618780981
faks +48 618780309
tel.kom. +48 515188755 / 502691481
adres e mail: unilex@man.poznan.pl