+48 618 780 341

BIZNES I KORPORACJE

Naszym celem jest dostarczanie efektywnych rozwiązań z obszaru szerokiego wsparcia ekonomiczno – finansowego, dzięki którym Klienci współpracujący z nami osiągają jeszcze lepsze wyniki biznesowe.
Nasze propozycje w zakresie praktycznych rozwiązań wsparcia biznesu, obejmują:

 • doradztwo w zakresie pozyskiwania aktywnych i pasywnych inwestorów finansowych i branżowych,
 • analizy form finansowania potrzeb inwestycyjnych, poprzez m. in.:
  • faktoring;
  • wykup wierzytelności;
  • kredyty, pożyczki;
  • emisja obligacji komunalnych;
  • emisja obligacji przychodowych;
 • zarządzanie długiem oraz nadwyżką finansową Spółek kapitałowych;
 • analizy zdolności zadłużenia i zewnętrznego finansowania instytucjonalnego;
 • oceny efektywności poszczególnych działalności podmiotów wraz z projekcją przyszłych przychodów, kosztów, wyników oraz cashflow;
 • modelowanie i wdrażanie zarządczego rachunku kosztów i wyników;
 • restrukturyzacje i postepowania sanacyjne,
 • identyfikowanie pomocy de minimis oraz analizy i sporządzanie dokumentacji cen transferowych,

Jesteśmy w stanie zmierzyć się z każdym Państwa problemem, gwarantując pełną rzetelność i profesjonalizm w jego rozstrzygnięciu. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że jeśli jakiegoś problemu jeszcze nie rozwiązywaliśmy, to pojawi się on wkrótce.

Biuro Ekspertyz Ekonomicznych
UNILEX®
Spółka Cywilna


61-015 Poznań
ul. Gnieźnieńska 69

tel. +48 618780341 / 618780981
faks +48 618780309
tel.kom. +48 515188755 / 502691481
adres e mail: unilex@man.poznan.pl