+48 618 780 341

PODATKI

Dokonujące się ostatnio szybkie zmiany w zakresie zarówno generalnych koncepcji podatkowych jak i szczegółowych rozwiązań fiskalnych, stwarzają coraz większe zagrożenie dla Spółek i ich Zarządów, już na etapie prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej.

Proponujemy aby wspólnie opracowywać i wdrażać optymalne podatkowe rozwiązania, które jednocześnie pozwolą w sposób zgodny z przepisami realizować cele biznesowe zarówno spółek prawa handlowego jak i innych podmiotów podlegających ustawom podatkowym.

W ramach naszej oferty przygotujemy szczegółową analizę problemu w oparciu o funkcjonujące przepisy, stanowiska organów podatkowych i doktryny, orzecznictwo oraz nasze doświadczenie. W ramach bieżącej współpracy wskazujemy ryzyka, możliwe do realizacji scenariusze i rozwiązania wraz z rekomendacją, które z możliwych rozwiązań są naszym zdaniem dla Państwa najkorzystniejsze.

Biuro Ekspertyz Ekonomicznych
UNILEX®
Spółka Cywilna


61-015 Poznań
ul. Gnieźnieńska 69

tel. +48 618780341 / 618780981
faks +48 618780309
tel.kom. +48 515188755 / 502691481
adres e mail: unilex@man.poznan.pl